Informacje

Informacje

Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie począwszy od 28 kwietnia 2020 r. przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji”. Inwestycją objęty jest obszar:- w ul. [...]

Deratyzacja 2020

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie począwszy od 28 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. prowadzi akcję deratyzacji posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej i obiektów.    W związku z powyższym prosi [...]

Racjonalne gospodarowanie wodą w okresie suszy.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie, w związku z trwającym okresem suszy, zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą. Nieograniczony pobór wody może być przyczyną spadku ciśnienia w [...]

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rypin i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rypin na okres trzech lat

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.) zamieszczam zatwierdzoną taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i [...]

informacja o braku dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie uprzejmie informuje, że uchwałą nr XI/75/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 28.06.2019 roku Rada Miasta Rypin uchyliła uchwały: nr XIII/111/15 z dnia 30 listopada 2015 r Rady Miasta [...]

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie 02.09.2018 r.

  Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”                             [...]

komunikat w sprawie wody 30.06.2018 r. - woda zdatna do picia

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie 30.06.2018 r. - woda zdatna do picia - [...]

informacja w sprawie wody

Informacja w sprawie wody 29.06.2018 r. - [...]

Komunikat w sprawie wody

KOMUNIKATDotyczcy wodociągu publicznego w Rypinie z dnia 28.06.2018 r.POBIERZ KOMUNIKAT [...]

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat

Zatwierdzona taryfa oraz czasowa taryfa wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24e ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 [...]

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 późn. zm.) z [...]

Przepisy karne i kary pieniężne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze [...]

Wywóz nieczystości płynnych

Informujemy, że od dnia 01.06.2014 r. wywozem nieczystości płynnych zajmuje się Dział Usług Komunalnych pod numerem 54-280-24-61 nr wew. 18 lub 19. [...]

Informacja dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)

Informacja PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „KOMES” Spółki z o.o. w Rypinie dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków). [...]

STOP DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego  - STOP DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW [...]

metryczka