Cennik dostarczenia wody i odbiór ścieków od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypina od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Taryfa

Cena netto(w zł)

Dopłata netto(w zł)

Cena minus dopłata netto (w zł)

Cena Brutto z 8% VAT (w zł)

1

2

3

4

5

WODA [ zł/m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych

3,19

0,14

3,05

3,30

Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców

3,19

-

-

3,45

ŚCIEKI [ zł/ m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych

5,40

-

-

5,83

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców

5,40

-

-

5,83

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (1 stycznia 2015)
Opublikował: Piotr Cieszyński (12 stycznia 2015, 13:37:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Cieszyński (12 stycznia 2015, 13:50:57)
Zmieniono: korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1124