Cennik dostarczenia wody i odbiór ścieków na lata 2013/2014

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypina od 01.07.2013 do 30.06.2014 r.

 

Taryfa

Cena netto(w zł)

Dopłata netto(w zł)

Cena minus dopłata netto (w zł)

Cena Brutto z 8% VAT (w zł)

1

2

3

4

5

WODA [ zł/m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych

3,19

0,29

2,90

3,13

Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców

3,19

-

-

3,45

ŚCIEKI [ zł/ m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych

5,17

-

-

5,58

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców

5,17

-

-

5,58

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (5 czerwca 2013)
Opublikował: Piotr Cieszyński (13 czerwca 2013, 07:45:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Cieszyński (10 lipca 2013, 07:29:21)
Zmieniono: korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3978