Cennik dostarczenia wody i odbiór ścieków od 12.12.2017 r. do 18.05.2018 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wdoę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin od 12.12.2017 r. do 18.05.2018 r.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 2180) z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 12.12.2017 r.) wchodzi w życie poniższa taryfa i zachowuję moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 09.06.2018 r.)

Taryfa

Cena netto(w zł)

Dopłata netto(w zł)

Cena minus dopłata netto (w zł)

Cena Brutto z 8% VAT (w zł)

1

2

3

4

5

WODA [ zł/m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych

3,27

0,14

3,13

3,38

Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców

3,27

-

-

3,53

ŚCIEKI [ zł/ m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych

6,08

0,30

5,78

6,24

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców

6,08

-

-

6,57

metryczka


Wytworzył: Michał Górecki (12 grudnia 2017)
Opublikował: Michał Górecki (12 grudnia 2017, 08:56:30)

Ostatnia zmiana: Michał Górecki (17 maja 2018, 12:45:34)
Zmieniono: Zmiana daty obowiązywania cennika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 716