Analiza wody wrzesień 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (SUW), ul. Bielawki (SUW),
ul. Sportowa 41 (Gimnazjum) , ul. 3 Maja 3 (SP1)

Wyniki analiz wody podawanej do sieci
Parametr Miejsce poboru wody

SUW
ul. Wodna
(23.09.2011 r.)

SUW
ul. Bielawki
(23.09.2011 r.)
Gimnazjum
ul. Sportowa 41
(23.09.2011 r.)

Odczyn pH

7,5 7,6 7,6

Przewodność elektryczna
właściwa (PEW)

712 750 714
Ołów

-

-

-

Kadm

-

-

-

Miedź

-

-

-

Chrom

-

-

-

Rtęć

-

-

-

Bor

-

-

-

Sód

-

-

-

Magnez

-

-

-

Mangan µg/l

<4,0 <4,0 <4,0

Żelazo µg/l

<60,0

<60,0

<60,0

Mętność

0,44

0,25

0,24

Barwa

20

20

20

Zapach

1

1

1

Smak

2

2

2

Suma chloranów i chlorynów

<0,20

<0,20

<0,20

Amonowy jon

0,05

0,14

0,05

Azotany NO3

<4,50

<4,50

<4,50

Azotyny NO2

<0,03

<0,03

<0,03

Ogólna liczebność
mikroorganizmów
w 22±2oC po 72 h

-

-

-

Ogólna liczebność
mikroorganizmów
w 36±2oC po 48 h

-

-

-

Bakterie grupy coli

0

0

0

Escherichia coli

0

0

0

Enterokoki kałowe

0

0

0

*jtk/ml-liczba jednostek tworzących kolonie w określonej objętości próbki odniesienia

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników:

- ul. Wodna, Stacja Uzdatniania Wody - 23.09.2011 r. (pobierz) (234kB) pdf

- ul. Bielawki, Stacja Uzdatniania Wody - 23.09.2011 r. (pobierz) (235kB) pdf

- ul. 3 Maja 3, Szkoła Podstawowa nr 1 - 23.09.2011 r. (pobierz) (223kB) pdf

- ul. Sportowa 41, Gimnazjum - 23.09.2011 r. (pobierz) (236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: SGS EKO PROJEKT (23 września 2011)
Opublikował: Piotr Cieszyński (27 października 2011, 08:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339