Analiza wody czerwiec 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna(SUW),ul. Koszarowa 3, ul. Sportowa 41, ul. 3 Maja 3, ul. Młyńska 12.

Wyniki analiz wody podawanej do sieci
Parametr Miejsce poboru wody

SUW
ul. Wodna
(06.06.2011 r.)

Budynek mieszkalny
ul. Koszarowa 3
(06.06.2011 r.)
Gimnazjum
ul. Sportowa 41
(06.06.2011 r.)

Odczyn pH

7,42 7,45 7,30

Przewodność elektryczna
właściwa (PEW)

694 576 685
Ołów

-

-

-

Kadm

-

-

-

Miedź

-

-

-

Chrom

-

-

-

Rtęć

-

-

-

Bor

-

-

-

Sód

-

-

-

Magnez

-

-

-

Mangan µg/l

<4 26 <4

Żelazo µg/l

<60

80

<60

Mętność

0,29

0,53

0,37

Barwa

15

15

15

Zapach

1

1

1

Smak

1

1

1

Suma chloranów i chlorynów

<0,20

<0,20

<0,20

Amonowy jon

0,13

0,15

0,07

Azotany NO3

<4,50

<4,50

<4,50

Azotyny NO2

<0,03

<0,03

<0,03

Ogólna liczebność
mikroorganizmów
w 22±2oC po 72 h

-

-

-

Ogólna liczebność
mikroorganizmów
w 36±2oC po 48 h

-

-

-

Bakterie grupy coli

0

0

0

Escherichia coli

0

0

0

Enterokoki kałowe

0

0

0

*jtk/ml-liczba jednostek tworzących kolonie w określonej objętości próbki odniesienia

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników:

- ul. Wodna, Stacja Uzdatniania Wody - 06.06.2011 r. (pobierz) (1254kB) pdf

- ul. Mławska, pompa (zdrój) - 06.06.2011 . (pobierz) (1232kB) pdf

- ul. Młyńska 12, Szkoła Podstawowa nr 3 - 06.06.2011 r. (pobierz) (1234kB) pdf

- ul. Koszarowa 3, Budynek mieszkalny - 06.06.2011 r. (pobierz) (1247kB) pdf

- ul. Sportowa 41, Gimnazjum - 06.06.2011  r. (pobierz) (1710kB) pdf

metryczka


Wytworzył: SGS EKO PROJEKT (6 czerwca 2011)
Opublikował: Piotr Cieszyński (10 sierpnia 2011, 08:52:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487