Analiza wody- październik

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wudna (SUW), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1).

Wyniki analiz wody podawanej do sieci
Parametr Miejsce poboru wody

SUW

ul. Wodna

(19.10.2009 r.)

ul. Sportowa
Gimnazjum
(19.10.2009 r.)
ul. 3 Maja 3
SP nr 1
(19.10.2009 r.)

Odczyn - pH

7,31 7,25 7,27

Przewodność elektryczna
właściwa (PEW)

667 663 649
Ołów

-

<0,004

-

Kadm

-

<0,0003

-

Miedź

-

<0,002

-

Chrom

-

<0,004

-

Rtęć

-

<0,00005

-

Bor

-

0,41

-

Sód

-

52,9

-

Magnez

-

24,1

-

Mangan mgMn/l

0,004

0,007

<0,004

Żelazo mgFe/l

0,07

0,08

0,07

Mętność

0,11

0,17

0,13

Barwa

20

20

20

Zapach

1

1

1

Smak

1

-

1

Suma chloranów i chlorynów
<0,20
- <0,20

Amonowy jon

<0,05

-

<0,05

Azotany mgNO3/dm3

1,13

-

1,08

Azotyny mgNO2/dm3

<0,03

-

<0,03

Ogólna liczebność
mikroorganizmów
w 22±2oC po 72 h

-

-

-

Ogólna liczebność
mikroorganizmów
w 36±2oC po 48 h

-

6

-

Bakterie grupy coli

0

0

0

Escherichia coli

0

0

0

Enterokoki kałowe

0

0

0

*jtk/ml-liczba jednostek tworzących kolonie w określonej objętości próbki odniesienia


 


metryczka


Wytworzył: EKO Projekt (19 października 2009)
Opublikował: Beata Olender (30 października 2009, 13:40:15)

Ostatnia zmiana: Beata Olender (12 listopada 2009, 10:35:48)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1723