Wyniki analiz ścieków za miesiąc lipiec

Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i odpływających do rzeki Rypienicy
(31 lipiec 2009 r.)
Rodzaj
zanieczyszczeń
J.m. Wartość zanieczyszczeń Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych
ścieki surowe ścieki oczyszczone
BZT5 mgO2/dm3 340
12,2
25,0
CHZT mgO2/dm3 900 60 125,0
Zawiesina ogólna mg/dm3 579 28,0 35,0
Wyniki analizy ścieków surowych i oczyszczonych (368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Liszewska (4 sierpnia 2009)
Opublikował: Beata Olender (4 sierpnia 2009, 12:31:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2464