Zmiany w stawkach VAT

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Spółka z o.o. w Rypinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 238, poz. 1578) ulegają zmianie stawki podatku od towarów i usług (VAT) tj. z 7 % do 8 % oraz z 22 % do 23 % stosowanych do cen i stawek opłat zawartych w aktualnej „Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" oraz za wywóz nieczystości stałych, płynnych i innych usług świadczonych przez spółkę.

metryczka


Wytworzył: Piotr CIeszyński (4 stycznia 2011)
Opublikował: Piotr Cieszyński (12 stycznia 2011, 12:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2119