Podpisanie umowy na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

Zdjęcie
Dnia 4 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina” podpisana przez Panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilię Kawka-Patek oraz Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie Krzysztofa Czajkowskiego w obecności wicemarszałka województwa Michała Korolko i Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza oraz innych zaproszonych gości.

Celem projektu jest dostosowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Rypinie do wymogów prawa polskiego i unijnego a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych (głownie wodnych). Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I- gospodarka wodno-ściekowa. Wartość netto projektu to ponad 32 mln złotych, a unijne dofinansowanie wynosi ponad 18 mln zł.
W ramach projektu powstanie 15 km kanalizacji sanitarnej, 6 km sieci deszczowej oraz 3,6 km sieci wodociągów. W projekcie objęta jest również modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w której pojawią się nowe urządzenia, m.in. nowa komora rozdziału ścieków, urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz nowy osadnik wtórny, jak i modernizacja stacji uzdatniania przy ulicy Wodnej i Bielawki .

Zdjęcie

Pierwsze prace rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy (tj. około czerwca br.). W pierwszym etapie planuje się wykonanie sieci na ul. Łącznej, Zacisze, 3 Maja, P.C.K i Spokojna. Wybór ulic wynika z wymagań ochrony ujęcia wody, jak i konieczności pilnego remontu nawierzchni (ul. 3 Maja). Projekt będzie realizowany do 2013 roku.


Więcej informacji na stronie www.projektue.pkkomes.pl

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (16 lutego 2010)
Opublikował: Beata Olender (16 lutego 2010, 09:50:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Cieszyński (10 grudnia 2012, 00:15:29)
Zmieniono: korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4656