Strona główna

Strona główna


Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie w związku ogłoszeniem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie IV etapu odmrażania polskiej gospodarki oraz życia społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r.: 
  • Interesanci są przyjmowani w siedzibie Spółki i w oczyszczalni ścieków w dni robocze w godz. 7:00-15:00; 
  • Kasa jest czynna w dni robocze w godz. 8:00-13:00; 
  • Odpady są przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Elizy Orzeszkowej 4 w każdy poniedziałek i piątek w godz. 8:00-14:00.

Jednocześnie prosimy o stosowanie środków ochronnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia!!!

Mając na uwadze daleko idącą ostrożność i bezpieczeństwo zalecamy w celu załatwiania spraw kontakt telefoniczny (54) 280 24 61, (fax: (54) 280 27 55 lub e-mailowy: sekretariat@pkkomes.pl
 
Klientów mających możliwość regulowania należności poprzez system bankowości elektronicznej prosimy o płatności poprzez ten system.
 
Numery pogotowia wod.-kan. w przypadkach zgłaszania awarii pozostają bez zmian.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mirosław Marynowski
                                                                                                              Prezes Zarządu
Szanowni Państwo !
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB) plik

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB) plik

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB) plik

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

metryczka


Wytworzył: Administrator (23 marca 2009)
Opublikował: Administrator (23 marca 2009, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (16 października 2020, 08:33:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 97352